ДЕЙНОСТИ

Проектиране и изграждане на Видео стени за:

  • Контролни и командни зали – за мониторинг и управление на непрекъснати процеси (24/7) и критични приложения, базирани на DLP технология
  • TV студио
  • Спортни зали
  • Големи дисплеи за инсталации на открито – LED
  • Информационни и интерактивни дисплеи на обществени места
  • Live video & Streaming
Инженерингова и търговска дейност в областта на телекомуникационните и информационни и AV системи. Проектиране, доставка, монтаж и сервизно обслужване на телекомуникационно, компютърно и мултимедийно оборудване.
Доставка, инсталиране и поддръжка на компютърна, комуникационна и мултимедийна техника, професионално видеоконферентно оборудване, Видео-стени в България и съседните страни
Проектиране и консултантски услуги в областта на Информационните, телекомуникационните и визуализационни технологии; пълен инженеринг и изпълнение на цялостни проекти
Аудио- и видеоконферентни системи и Telepresence решения
Внедряване на интерактивни, Digital Signage, холографски приложения
Системи за управление на съдържанието (Content Management Systems)
Цялостни мрежови и високонадеждни инфраструктурни IT решения и системи за информационна сигурност
Системна интеграция на телефонни централи, безжични и мобилни комуникационни и мултимедийни решения; Cloud, “customer’s care” и „call center“ решения
Специализирано оборудване за контролни зали, учебни аудитории, спортни зали
Разработка на софтуер по заявка на клиента