ЗА НАС

  • Една от първите частни фирми в областта на информационните технологии в България, основана през 1991 година и регистрирана като Дружество с ограничена отговорност 1996 година.
  • Изключителен дистрибутор и оторизиран сервиз в България на MITSUBISHI ELECTRIC за професионални решения за визуализация – Видео-стени, LCD дисплеи, LED
  • Пионер в разработването и изграждането на Видео-стени в България от 2000г.
  • Носител на два златни медала от Международен Технически панаир – Пловдив
  • Номинирана между пет най-известни IT фирми от CBN 2000 за Южна България
  • Включена в “Бяла книга на информационните и комуникационните технологии в България”
  • Класирана на 3 място сред най-динамично развиващите се фирми в централна Европа в класацията на Делойт “Technology Fast 50” за 2007 г.
  • Класирана на 40 място сред 500 най-динамично развиващите се фирми  в класацията на Делойт “Technology Fast 500 EMEA” за 2007 г.
  • Класирана на 15 място сред 500 най-динамично развиващите се фирми  в класацията на Делойт “Technology Fast 500 EMEA” за 2008 г.

Основните дейности на фирмата са:

Внедряване, инсталиране, сервиз, инженеринг и консултантски услуги в областта на Информационните технологии, Телекомуникациите и Аудио-визуализационни технологии.

УНИВЕРСАЛ К ООД има внедрена Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на Международния стандарт за качество ISO 9001.
Фирмата прилага високи стандарти за качество на предлаганите продукти и услуги , за да отговори на високите изисквания на клиентите и постигане тяхната удовлетвореност.

Визия и развитие:

Утвърждаване на УНИВЕРСАЛ К ООД като иновативна компания.

УНИВЕРСАЛ К ООД разполага с висококвалифицирани технически и сервизни специалисти, с богат опит в проектиране, внедряване и поддръжка на продукти и решения в областта на визуализационните технологии, микроелектрониката, телекомуникациите. Екипът на фирмата включва електро- и машинни инженери, компютърни специалисти, преминали многократно курсове на обучение и сертифицирани в центрове на световни производители. Екипът на фирмата демонстрира доказан професионализъм и висока експериза в реализирането и управлението на големи проекти.