Проект – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-21260 – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОПИК 2014-2020

Бенефициент: УНИВЕРСАЛ К ООД

Обща стойност: 10 000.00 лeва, от които 8 500.00 лева европейско и 1 500.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020 г.